Arlette-afscheidsceremonies.nl

arlette afscheidsceremonies

Verlies is, op welke manier ook, altijd pijnlijk maar verlies door overlijden is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een leven. Noodgedwongen loslaten wat je zo liefhebt.

Te midden van alle emoties kan het vormgeven van een afscheidsceremonie een zware taak zijn. Je hebt voor je gevoel te weinig tijd maar je dierbare verdient een uniek en persoonlijk afscheid.

Het verdriet kan ik helaas niet wegnemen maar ik kan je als ritueel begeleider helpen met het inhoudelijk vormgeven van een afscheidsceremonie. Samen zoeken naar de juiste invulling en uitvoering: een afscheid dat recht doet aan het geleefde leven van je dierbare en troost biedt aan jou als naaste omdat je verder moet.

logo Arlette-afscheidsceremonies.nl